نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی O157:H7جدا شده از گوشت خام دام و طیور با روش RAPD-PCR

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-58

ماندانا لطفی؛ حسن ممتاز؛ الهه تاج بخش