نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مقاومت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای ویرولانس در جدایه‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از منابع دامی و انسانی در سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

محمود شهوه؛ الهه تاج بخش؛ حسن ممتاز؛ رضا رنجبر