نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آلودگی برخی از ادویه‌های پرمصرف ایران و کاهش بار میکروبی به روش پرتودهی با اشعه‌ ماورای بنفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

بهروز اکبری؛ فائزه شیرخان؛ معصومه سام «نژاد