نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر پری‌بیوتیکی و ویژگی‌های فراسودمند فیبر رژیمی استخراج شده از هسته کنار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

مهرنوش تدینی؛ مجتبی افرازه؛ حبیب اله عباسی؛ عبدالکریم شیخی