دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالاتی که داوری آنها به پایان رسیده و در نوبت چاپ قرار دارند.

اصیل پژوهشی

1. Quantitative modeling of the public health risk impact of foodborne pathogens in Nigerian aquacultured catfish (Clarias gariepinus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1398

Imade Stanley؛ Faith Akinnibosun


2. بررسی افزودن عصاره چای سبز بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست قالبی پروبیوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

نسرین آذرجم؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ انوشه شریفان


3. اثر پری‌بیوتیکی و ویژگی‌های فراسودمند فیبر رژیمی استخراج شده از هسته کنار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

مهرنوش تدینی؛ مجتبی افرازه؛ حبیب اله عباسی؛ عبدالکریم شیخی


4. مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی گل راعی (Hypericum perforatum) بر باکتری های غذازاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1400

Mehrdad مهرداد؛ لیلا قدرتی؛ صادق موسوی فرد؛ فریبرز معطر


5. تاثیر عصاره آبی و اتانولی موسیر بر باکتری های استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در محیط آبگوشت TSB و ماست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

مجتبی بنیادیان؛ سارا اشرفیان؛ حمداله مشتاقی


6. بررسی ویژگی‌های ساختاری و ضد میکروبی نانو ذرات اکسید مس تولید شده با استفاده از عصاره گیاه گل بنفشه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

علی داوری؛ وحید حکیم زاده؛ الهام مهدیان؛ مصطفی شهیدی


7. بررسی تاثیر موسیلاژ دانه چیا حاوی غلظت‌های مختلف عصاره آبی برگ زیتون بر ماندگاری فیله مرغ در یخچال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1400

شهین زمردی؛ فرشته اخوان سیاسی پور فومنی؛ مهدی شریفی سلطانی؛ سارا جعفریان؛ اصغر خسروشاهی اصل


8. کاهش سم آفلاتوکسین M1 از شیر با استفاده از باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مخمر ساکارومایسیس بولاردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

رضا خدیوی بروجنی؛ ودود رضویلر؛ سید امیر علی انوار؛ بهروز اکبری ادرگانی


9. ارزیابی آلودگی برخی از ادویه‌های پرمصرف ایران و کاهش بار میکروبی به روش پرتودهی با اشعه‌ ماورای بنفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

بهروز اکبری؛ فائزه شیرخان؛ معصومه سام «نژاد


10. بررسی فراوانی فاکتورهای ویرولانس در ایزوله های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از همبرگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

راضیه مهدیان؛ الهه تاج بخش؛ زهرا بم زاده


12. مطالعه شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های اشریشیا کلی O157 جدا شده از گوشت طیور در اصفهان در تابستان سال 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

رضا موسوی؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


13. بررسی فعالیت ضدمیکروبی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس گیاه Salvia chorassanica علیه میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و عامل فساد غذایی در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

اعظم مهربان؛ محسن وظیفه دوست؛ زهره دیدار؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ معصومه مهربان سنگ آتش


14. تاثیر نور ماوراء بنفش بر تولید رنگدانه و خصوصیات مورفولوژیکی قارچ موناسکوس پورپورئوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

آسیه پهلوانی نژاد؛ مهشید جهادی؛ نفیسه سادات نقوی؛ محمد علی ضیاء


15. بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گوشت پرندگان مختلف آلوده به آرکوباکتر در مراکز فروش استان اصفهان در چهارفصل سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

رویا نجفی؛ ابراهیم رحیمی


16. فراوانی آلودگی ویبریایی در ماهیان عرضه شده در شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

علی شریف زاده؛ عباس کریمی علویجه


17. ارزیابی ویژگی‌های پروبیوتیکی و تنوع درون گونه‌ای سویه‌های Lactobacillus plantarum جدا شده از موادغذایی مختلف با روش RAPD-PCR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

دینا شهرام پور؛ مرتضی خمیری؛ محبوبه کشیری؛ سید محمد علی رضوی


18. مطالعه ژنوتیپی و فنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از کره و سرشیر سنتی در اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

محمد احمدی؛ نهال سلیمی؛ ابراهیم رحیمی


19. بررسی تاثیر آرد برنج بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پارا کازئی در ماست میوه ای و خواص کیفی آن به روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

فرناز نبی زاده؛ پانیذ زین ساز


20. بررسی فراوانی سویه‌های استافیلوکوکی جدا شده از مواد غذایی مختلف و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها در اصفهان در سال 95-1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

سینا مباشری زاده؛ لاله هویدا؛ بهروز عطایی؛ سودابه رستمی؛ عباس داعی