دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالاتی که داوری آنها به پایان رسیده و در نوبت چاپ قرار دارند.

اصیل پژوهشی

1. Quantitative modeling of the public health risk impact of foodborne pathogens in Nigerian aquacultured catfish (Clarias gariepinus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1398

Imade Stanley؛ Faith Akinnibosun


2. بررسی افزودن عصاره چای سبز بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست قالبی پروبیوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

نسرین آذرجم؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ انوشه شریفان


3. تاثیر ضد میکروبی پوشش موسیلاژ دانه ریحان حاوی نانوذرات اکسید روی بر کیفیت پنیر چدار در طول رسیدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

شهین زمردی؛ سحر خیرخواه فقرا؛ سارا جعفریان؛ لیلا روزبه نصیرائی؛ اصغر خسروشاهی اصل


4. اثر پری‌بیوتیکی و ویژگی‌های فراسودمند فیبر رژیمی استخراج شده از هسته کنار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

مهرنوش تدینی؛ مجتبی افرازه؛ حبیب اله عباسی؛ عبدالکریم شیخی


5. مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی گل راعی (Hypericum perforatum) بر باکتری های غذازاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1400

Mehrdad مهرداد؛ لیلا قدرتی؛ صادق موسوی فرد؛ فریبرز معطر


6. تاثیر عصاره آبی و اتانولی موسیر بر باکتری های استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در محیط آبگوشت TSB و ماست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

مجتبی بنیادیان؛ سارا اشرفیان؛ حمداله مشتاقی


7. بررسی ویژگی‌های ساختاری و ضد میکروبی نانو ذرات اکسید مس تولید شده با استفاده از عصاره گیاه گل بنفشه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

علی داوری؛ وحید حکیم زاده؛ الهام مهدیان؛ مصطفی شهیدی


8. بررسی تاثیر موسیلاژ دانه چیا حاوی غلظت‌های مختلف عصاره آبی برگ زیتون بر ماندگاری فیله مرغ در یخچال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1400

شهین زمردی؛ فرشته اخوان سیاسی پور فومنی؛ مهدی شریفی سلطانی؛ سارا جعفریان؛ اصغر خسروشاهی اصل


9. کاهش سم آفلاتوکسین M1 از شیر با استفاده از باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مخمر ساکارومایسیس بولاردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

رضا خدیوی بروجنی؛ ودود رضویلر؛ سید امیر علی انوار؛ بهروز اکبری ادرگانی


10. ارزیابی آلودگی برخی از ادویه‌های پرمصرف ایران و کاهش بار میکروبی به روش پرتودهی با اشعه‌ ماورای بنفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

بهروز اکبری؛ فائزه شیرخان؛ معصومه سام «نژاد


11. مقایسه مقاومت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای ویرولانس در جدایه‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از منابع دامی و انسانی در سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

محمود شهوه؛ الهه تاج بخش؛ حسن ممتاز؛ رضا رنجبر