جدا سازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی ژنهای حدت اشریشیاکلی مولد شیگا توکسین (STEC) در نمونه های سالاد جمع آوری شده از استان چهارمحال و بختیاری و شهر اصفهان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

سالاد یکی از محبوب‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده‌ی رژیم‌های غذایی می‌باشد.ﺍﺷﺮیشیاکلای تولید کننده‌ی ﺷﻴﮕﺎ ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زای غذاها مطرح می‌باشد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ‌ﻫـﺎﻱ سالاد ﺩﺭ استان چهارمحال و بختیاری و شهر اصفهان ﺑﺎ سویه‌های STEC، ﺗﻌﻴﻴﻦ الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی ژن‌های حدت ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ‌ﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻﻴـﻔﻲ، هشتاد ﻧﻤﻮﻧﻪ سالاد از شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری و شهر اصفهان، ﺍﺯ رستوران‌ﻫﺎ و مراکز فروش فست فود ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﺗـﺼﺎﺩﻓﻲ ﺟﻤـﻊ‌ﺁﻭﺭﻱ و متعاقب جداسازی اشریشیاکلای در روش کشت، آزمایش  PCR  به منظور تعیین عوامل حدت، باکتری‌های مولد شیگا توکسین با استفاده از پرایمر‌های اختصاصی انجام شد. سپس الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌ها با روش استاندارد انتشار دیسک تعیین گردید. نتایج نشان داد که از 80 نمونه سالاد، 11 عدد(75/13 %) آلوده به اشریشیاکلای هستند. تمام سویه‌های جدا شده اشریشیاکلای حداقل به یک آنتی بیوتیک مقاوم هستند که در این میان مقاومت به تتراسیکلین (82/58 درصد) بیشترین و مقاومت به نیتروفورانتوئین (3.92 درصد) کمترین فراوانی را دارا می‌باشد. و ژن stx1(54/54 درصد) بیشترین فراوانی را در ژن‌های حدت به خود اختصاص داد. اگرچه در ایران ظاهرا شیوع عفونت با سوش‌های STEC بالا نیست، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که امکان آلوده بودن سالادهای ارائه شده در مراکز عرضه فست فود و رستوران‌ها با سویه‌های گوناگون STEC وجود دارد، لذا اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی سالاد با این باکتری ضروری بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation of Shiga toxin-producing E. coli (STEC) and antibiotic resistance pattern determination and tracking virulence genes in the salad samples collected from Chaharmahal and Bakhtiari province and Isfahan

نویسنده [English]

  • Hamidreza Bahrami 1
1 Shahrekord Branch, Islamic Azad University
2 Shahrekord Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Salad is one of the most popular components of the diets. E. coli Shiga toxin producing STEC is considered as one of the most important food pathogens. This study aimed to investigate the prevalence of salad contamination with this pathogen in Isfahan city and Chaharmahal va Bakhtiari Province STEC, determine the pattern of antibiotic-resistant and tracking virulence genes in bacteria were isolated. In this study, eighty samples of salad were randomly collected from Chaharmahal va Bakhtiari Province and Isfahan city from fast food restaurants and shopping malls. Following isolation of E. coli in the culture, PCR test to determine the virulence factors, Shiga toxin-producing bacteria was performed using specific primers. Then antibiotic resistance patterns were determined by standard methods and disk diffusion. The results showed that 80 salads, 11 samples (13/75 percent) are infected with E. coli. All strains of E. coli are resistant to at least one antibiotic. The highest and the lowest resistance were observed in tetracycline (58.82 percent) and nitrofurantoin (3.92%), respectively. The lowest prevalence and Stx1 had the highest frequency in the virulence genes. However STEC strains are not highly virulent in Iran, the findings of this study showed the possibility of contamination of the salads offered at fast food centers and restaurants. Therefore, preventive measures to avoid salad contamination with these bacteria are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiga-toxin producing Escherichia coli
  • antibiotic resistance patterns
  • salads