مقایسه وضعیت میکروبی در گوشت قرمز گاو و گوشت مرغ در شرایط بسته بندی و غیربسته بندی در استان گیلان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

بیماری‌های با منشا غذایی از مهمترین مشکلات جوامع بین المللی در ارتباط با سلامت عمومی و همچنین از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی می باشد. به طور معمول غذاهای آلوده از عوامل اصلی عفونت‌های انسانی بوده و در این بین گوشت طیور و گوشت گاو از دلایل اصلی به حساب می‌آیند. هرساله میلیون‌ها نفر به بیماری‌های با منشا غذایی آلوده می‌شوند و این در حالی است که تعداد زیادی هم گزارش نمی‌گردند. .جهت ارزیابی کیفیت و ایمنی میکروبی گوشت مرغ و گاو و همچنین تلاش در راستای ایجاد ارتباط بین آلودگی و موقعیت بهداشتی مواد غذایی در شرایط بسته بندی و غیر بسته بندی، در این مطالعه آنالیز بعضی از پاتوژن-های غذایی (سالمونلا ،استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس) در استان گیلان صورت یافته است. در مجموع تعداد 380 نمونه از گوشت قرمز و گوشت مرغ (با بسته بندی و بدون بسته بندی) تهیه و مورد آزمون قرار گرفت.
5/5 درصد کل نمونه ها به سالمونلا ، 5/20 درصد به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و 8/11 درصد به باسیلوس سرئوس آلوده بودند. همچنین 9/13 درصد از گوشت قرمز و 9/23 درصد از گوشت ‌مرغ آلوده تشخیص داده شدند. در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که آلودگی به باکتری‌های سالمونلا ، باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه‌های گوشت قرمز و مرغ وجود داشته که پتانسیل به خطر انداختن سلامت انسان را دارا می باشند. به منظور کاهش میزان آلودگی، رعایت فعالیت‌های بهداشتی مناسب امری ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of bacteria in beef meat and poultry in terms of packaging and without packaging in Gilan province

نویسندگان [English]

  • Ali Mojaddar langroodi 1
  • Ali Ehsani 2
  • Aiub Ebadi 1
چکیده [English]

Food-borne illness is a major international public health concern and a significant cause of reduced economic growth. Contaminated food is the usual source of human infections, and poultry and beef meat are considered the major infectious route for humans. Each year, millions of persons become ill from foodborne diseases, though many cases are not reported. To assess the microbiological quality and safety of beef and poultry meat and try to achieve the connection of its contamination with hygienic conditions of packaging and without packaging of food in this study we analyzed food borne pathogens (Salmonella, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus) in Gilan province. A total number of 380 beef and poultry meat samples (with packing and without packaging) were collected and studied. Out of which 5/5 percent were founded contaminated with Salmonella 20/5 percent were founded contaminated with Staphylococcus aureus while 11/8 percent were founded contaminated with Bacillus cereus. Also 13/9 percent (beef meat) and 23/9 percent (poultry meat) were contaminated. The study confirmed the presence of Salmonella, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in beef and poultry meat. It is a potential threat to consumer health. To reduce of contamination, good hygiene practices are necessary from processing to storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Staphylococcus aureus
  • Bacillus cereus
  • Beef meat
  • Poultry meat