غنی‌سازی ماست بادمجان با عصاره الکلی شیرین‌بیان و اثر آن بر هلیکوباکتر پیلوری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

3 مدیر گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

چکیده

هلیکوباکتر پیلوری می‌تواند عامل بیماری‌های دستگاه گوارش نظیر ورم معده، زخم معده و سرطان معده باشد. درمان اصلی این بیماری مصرف آنتی‌بیوتیک است ولی با توجه به طول درمان این بیماری و آسیب‌های ناشی از مصرف آنتی‌بیوتیک، نیاز به پیدا کردن درمان‌های جایگزین احساس می‌شود که به‌نظر می‌رسد استفاده از گیاهان دارویی بهترین جایگزین برای درمان این بیماری باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر غنی‌سازی ماست بادمجان با عصاره الکلی شیرین‌بیان بر مهار هلیکوباکتر پیلوری بود. عصاره شیرین‌بیان با غلظت‌های 1/0 ، 2/0 ، 3/0 ، 4/0 و 5/0 درصد به نمونه‌های ماست بادمجان اضافه شد. نمونه شاهد (فاقد عصاره) نیز تهیه گردید. نمونه‌های ماست به مدت سه هفته در دمای 4 درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. ویژگی‌های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه‌های ماست مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره شیرین بیان به روش میکرودایلوشن علیه هلیکوباکتر پیلوری ppm 7000 و حداقل غلظت کشندگی آن ppm 10000 بود. بیشترین قطـر هاله عدم رشد باکتری مربوط به نمونه ماست بادمجان حاوی 5/0 درصد عصاره شیرین‌بیان بود. با افـزودن عـصاره شیرین‌بیان به نمونه‌های ماست بادمجان، میزان اسیدیته و آب ‌اندازی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت ( 05/0>p ). افزودن عصاره شیرین‌بیان موجب بهبود پذیرش کلی حسی نمونه‌ها شد. در بین نمونه‌ها، نمونه حاوی 5/0 درصد عصاره شیرین-بیان به‌عنوان تیمار برتر انتخاب گردید. بنابراین ماست بادمجان حاوی عصاره شیرین‌بیان ضمن داشتن یک کیفیت حسی مطلوب، می‌تواند در مهار هلیکوباکتر پیلوری موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Enriching eggplant yogurt with alcoholic licorice extract and its effect on Helicobacter pylor

نویسندگان [English]

  • Saeed Tekieh Marouf 1
  • Rezvan Pourahmad 2
  • Mohammad Reza Eshaghi 3
1 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University
3 Head of Food Science and Technology Department, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Helicobacter pylori can cause gastrointestinal diseases such as gastritis, stomach ulcer and gastric cancer. The main treatment for this disease is antibiotic therapy, but due to the length of treatment and the damage caused by the use of antibiotics, alternative treatments are needed. It seems that the use of herbs is the best alternative for treatment of the disease. The purpose of this study was to investigate the effect of eggplant yogurt enriched with alcoholic licorice extract on Helicobacter pylori inhibition. Extract of licorice was added to eggplant yogurt samples at concentrations of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5%. Control sample (extract free) was prepared. The samples were kept at 4 ° C for three weeks. Microbial, physicochemical and sensory properties of the samples were investigated. The minimum inhibitory concentration (MIC) of alcoholic licorice extract by micro dilution method against Helicobacter pylori was 7000 ppm and the minimum bactericidal concentration (MBC) was 10000 ppm. The highest diameter of inhibition zone was related to the eggplant yogurt sample containing 0.5% licorice extract and the lowest was belonged to control sample (eggplant yogurt without licorice extract). Adding the licorice extract to the eggplant yogurt samples decreased significantly acidity and syneresis (p<0.05). The addition of licorice extract improved overall acceptance of eggplant yogurt. Among the samples, the sample containing 0.5% licorice extract was selected as the best treatment. Therefore, eggplant yogurt containing licorice extract has suitable sensory quality and can be affected the inhibition of Helicobacter pylori.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eggplant yogurt
  • Licorice extract
  • Helicobacter pylori