نمایه شدن مجله در پایگاه publons

به اطلاع علاقمندان می رساند این مجله در پایگاه اطلاعاتی publons نمایه شد.