امتیاز برای داوران مجله

ضمن تشکر از همراهی همیشگی داوران گرامی، از این به بعد ایمیل داوری مقالات به هر دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. بدیهی است با ارسال ایمیل مذکور به سایت پابلونز به آدرس publons.com می توانید از امتیازات علمی آن بهره مند شود.