همکاری به عنوان دبیر تخصصی

همکاری به عنوان دبیر تخصصی

مجله میکروب شناسی موادغذایی از محققین با تجربه در زمینه های مختلف میکروب شناسی موادغذایی جهت همکاری به عنوان دبیر تخصصی دعوت به عمل می آورد. لطفا درخواست خود به همراه رزومه را به آدرس ایمیل مدیر مجله ارسال بفرمایید