داوران

لطفا جهت داوری مقالات به نکات زیر توجه بفرمائید

در ابتدا پس از ورود به حساب کاربری بر روی گزینه داور در سمت چپ صفحه کلیک کنید، در این صورت صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد:

 

بر روی گزینه مقالات جدید کلیک کنید در این صورت تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد:

 

 بر روی کد مقاله کلیک کنید تا محتوای مقاله قابل مشاهده شود. پس از دانلود مقاله که در انتهای صفحه همانند شکل زیر قابل مشاهده است مقاله را مطالعه نمائید و پیشنهادات خود را در آن یادداشت نمائید.

 

 در مرحله بعدی نظرات خود را در فرم ارزیابی مقالات که با کلیک بر روی آن در قسمت بالای صفحه پدیدار می شود منعکس کنید. شکل زیر:

 

 

سپس فایل مقاله را آپلود کنید و نظر نهائی را همانند شکل زیر انتخاب کنید و گزینه ارسال نتیجه داوری را بزنید.